Over Mij

Simon Kranenburg:

Eigenaar van "The Hidden Garden".

In een ietwat grijs verleden heb ik eens gelezen; "Vertel me wat je eet, dan zeg ik wie je bent."

Waarschijnlijk van een filosoof of een chef-kok.  Als voedsel zo belangrijk is dan moet het jarenlang bewerken en onderhouden van een biologische moestuin op zijn minst een spiegel zijn van de tuinman. Een plant is altijd plaats gebonden en volkomen afhankelijk van zijn omgeving en daarom bij uitstek een spiegel hiervan.

Vandaaar kan ik beter iets over mijn tuin vertellen dan over mijzelf, en de geintresseerde lezer leert mij dan hierdoor zeker kennen.

Een oude moestuin (>80 jaar oud) gelegen in Van Ewijcksluis, een klein dorpje aan de borden van het Amstelmeer. De tuin is ontstaan na het afsluiten met een dijk van het Amstldiep, een zeeengte tussen de toenmalige Anna Paulowna Polder en het eiland Wieringen. De grond naast de eveneens gecreerde toegangsweg (N249), werdt door de Domeinen verhuurd aan bewoners van Van Ewijcksluis, teneinde daar nutstuinen te creeren. Circa 1990 is de grond afgestoten door de Domeinen en konden de belanghebbende de grond voor een heel gering bedrag kopen. Vanaf die tijd is de verhuur over gegaan in een eigendom, een beslissing waar ik geen moment spijt van heb gehad.

Als eerste ben ik in de beginjaren '70', begonnen met een windkering aan te leggen zowel op de west - en de noordoostkanten, deze zijn inmiddels uitgegroeid tot houtwallen van ca 3m breed en hoog. Hierdoor ontstond binnenin eeen soort micro klimaat en is m.n. de overwgende westenwind geheel teniet gedaan. Daarnaast zijn de wallen een eldorado voor allerlei vogels en andere dieren geworden. De ca. 1000 m2 is een megeling van groenten, bloemen, struiken en bomen en oogt volkomen natuurlijk in al zijn facetten en is in de loop der jaren alleen maar mooier en natuurlijker geworden. Zelfs de moestuin heeft een organische vorm gekregen en mede daardoor ga je al op een andere wijze telen.

Het tuinieren is altijd nagenoeg biologisch gedaan en vanaf 1986 tevens dynamisch, vanaf die tijd zijn er ook geen kerende grondwerkzaamheden meer toegepast. Inmiddels probeer ik diverse teelttechnieken toe te passen en heeft naast het BD gebeuren ook Permacultuur en Ecologisch tuinieren een plaatsje gevonden.  

De tuin wordt eveneens benut voor de praktijklessen van de diverse cursussen BD tuinieren welke ik elke winter op diverse plaatsen in Noord Holland geef.

Simon Kranenburg; 27-06-2019