Moestuinieren

Een moestuin beginnen

Afbraak is in potentie het ontstaan van nieuw leven

Een oude wijsheid wijsheid uit het Hindoeisme van de god Shiva stelt; dat door dogma's weg te gooien (afbreken, snoeien, vernietigen, vergeten), er ruimte komt voor nieuwe dingen, ideeën, andere technieken en een andere kijk op de mogelijk- en onmogelijkheden.

Een cursus Biologisch en Dynamisch tuinieren laat u op verschillende manieren zien hoe tot resultaten te komen en probeert daarin een aantal handreikingen te doen die u kunnen helpen om in een deel van uw dagelijks onderhoud te voorzien. Daarnaast leert u te kijken naar de omgeving en daaruit conclusies te trekken over de flora en fauna, wanneer en wat u kan zaaien en planten en eventuele bodembe- werkingen kunt uitvoeren. Eigen waarnemingen en ervaringen zijn immers onontbeerlijk voor de (beginnende) moestuinier. In de cursussen leert u om te gaan met de aarde, het opzetten van composthopen, omgaan met de fenoloogische - en de dynamische kalender, het gebruik van dynamische preparaten, verschillende teelwijze, planning en combinatieteelt, organische meststoffen en mineralen, mulchen, Zaaien, planten en verspenen, ziektes en plagen en dit alles uit een ervaring van meer dan 40 jaar (biologisch) en ruim 30 jaar dynamisch.

Informatie over de cursussen: sgp.kranenburg@gmail.com