Aarde, Cursussen

Wat is aarde

Als jij de aarde voedt, dan voed de aarde jou.

Voorbeeld van een (winter) bedekking van de aarde met organische mest, hooi en overig organisch materiaal. (ca 20 cm)

De aarde:

Ooit begonnen als een gaswolk waaruit een stuk is ontsnapt/weggeslingerd en dat is uiteindelijk onze maan geworden. In een (on)eindig ver verleden en met het nodig natuurgeweld is onze planeet gevormd, zoals we hem nu een beetje kennen. Eerst alleen maar rots, vulkanen, zuren, basen en water. De eerste aarde is (waarschijnlijk) ontstaan door bepaalde korstmossen op de vruchtbare lavagronden en ander gesteente, heel langzaam werd het gesteente afgebroken door de eerste vormen van leven en dat in een zeer agressief klimaat. Later kwamen de varens en andere primitieve gewassen. Bij het weer afsterven van deze flora werd de eerste humus gevormd en diende meteen weer als voedsel voor de overige begroeiingen. De ontstane verweringen van het gesteente wordt de eerste grond, later door de wind en het water verspreid over het aard oppervlak en vormde zo de basis voor onze leefomgeving.

Wat we nu hebben aan grondsoorten zijn vaak mengsels van diverse mineralen en organische bestanddelen. We onderscheiden verschillende korrelgrootte en dat is weer belangrijk voor de kwaliteit en eigeschappen. Zo hebben we zand (grof) en klei (fijn) er tussn zit een mengvorm die we zafel noemen. Veen is van organische oorsprong en heeft een zuur karakter doordat er bij het verteringsproces geen of te weinig zuurstof toe kon treden.

De cultuurgrond (die we moestuin noemen) dient een zo los mogelijke structuur te hebben, opdat de wortels/gewas zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mulchen:

De kwaliteit van de aarde kunnen we  verbeteren  door te mulchen. Mulchen is niets anders dan de aarde bedekken met een variabel laag(je) oranisch materiaal wat door het bodemleven langzaam afgebroken wordt. Het is een heel oude methode die zijn nut in de loop der jaren wel heeft bewezen

In principe kan je (organisch) overal mee mulchen, met compost, houtsnippers, stro, hooi, (moes)tuinafval, bladeren, gras (dunne laagjes), karton (bruin/onbedrukt), smeerwortel, etc, etc. Het maakt op zich niet uit. Wel is de dikte van de aangebrachte laag van belang en kan varieren van 5 tot 25 cm. Hoe kleiner je de stukjes materiaal maakt, des te sneller wordt het verteerd en opgenomen door het bodemleven. Het bevorderd in hoge mate het humusgehalte van je grond.

Mulchen kan worden toegepast om verschillende reden:

* Opbouwen organische losse structuur, humus/mineralen/meststoffen.

* Voeding geven aan het bodemleven, biodivers/schimmels/bemesting.

* Beperkt verdamping en bevordert het opnamevermogen van (regen)water.

* Constantere bodemtemperatuur, warmer in de winter, reglmatige groei.

* Bescherming tegen weersinvloeden, zon (uitdroging), regen (dichtslaan), koude   hagel/sneeuw/vorst, wind (stuiven).

Hotel California

Bodembedekking door mulchen met houtsnippers

Houtsnippers                                                                            paardenmest plus tuinafval

Voordelen van het mulchen:

* Losse rulle grond, ideaal voor zwaardere gronden (klei).

* Weren van onkruiden, door rulle laag, makkelijk te verwijderen.

* Minder bodembewrkingen nodig, los maken schoffelen, aarde blijft open.

* Minder last van ongedierte, de mulchlaag als schuilplaats voor kikkers, spinnen,  salamanders, duizendpoten, bij uitstek slakken bestrijders, vogelsvoederplek.

* Geen kunstmest/bestrijdingsmiddelen meer nodig, mulch levert sterke - en       gezonde planten op.

Symphytum/ Smeerwortel:

Symphytum is de mulchlaag bij uitstek en zeker als we zelf een bedje met deze planten aanleggen, opdat het in voldoende mate aanwezig is. De smeerwortel kunnen we ook omschrijven als een mijnplant, hij haalt met zijn wortels m.n. Kali uit de grond en deze vruchtbare stof zit in de gehele plant. Dit is nu een typies voorbeeld van mulch en bemesting ineen.

Symphytum uplandicum B 14 kan het beste gebruikt worden, omdat hij zeer snel groeit en daarbij rustig 2 m hoog kan worden, 2 tot 3 keer per seizoen gewoon een sukje boven de grond afsnijden en op de teelbedden leggen. S.uplandicum zaait niet uit, ook de S.officinale en de mooi lichtblauw bloeiende S. caucasicum, zijn prima te gebruiken.

* Smeerwortel, kan meerdere malen per jaar afgesneden worden en de gehele       plant is te gebruiken.

* Smeerwortel, heeft het vermogen mineralen uit de grond te halen (wortelen      diep) en op te slaan en zo als een mineralenaccumulator te werken. Tijdens het       verteren wordt er geleidelijk Kali aan aan de aarde afgegeven.

* Smeerwortel, is een perfecte bijen - en insectenplant.

* Smeerwortel, onderdrukt door zijn eigenzinnige groeiwijze  (uit het hart        vandaan) andere ongewenste planten en is daarom een ideale randplant langs        de tuin.    

* Smeerwortel, wortelt diep en ontsluit zo harde dichte grondlagen en helpt zo           mee om de structuur te verbeteren.

* Smeerwortel, werkt ook als activator op de composthoop.

* Smeerwortel, bevordert het bodemleven, m.n. wormen en sluipwespen worden       aangetrokken en is een uitstekende overwinterplant voor insecten.

* Smeerwortel, wordt ook wel heelwortel of heelbeen genoemd, wat duidt op de     geneeskrachtige werking bij breuken. De wortel bevat Allantoine en Tannine het heeft een vesnellend effect op de heling van wonden, is pijnverzachtend en     ontstekingswerend.

* Smeerwortel, laat zich makkkelijk vermenigvuldigen, ongeveer de zelde wijze als  Dahlia's stekken, een stukje wortel met een groeioog afsnijden/planten is       voldoende.